legislatÍva

legislativa

Normy, ktorÉ sÚvisia so zdvÍhacou a manipulaČnou technikou

OceĽovÉ lanÁ

STN EN 12385-1:2002 Oceľové laná. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN EN 12385-2:2002 Oceľové laná. Bezpečnosť. Časť 2: Definície, označovanie a zatrieďovanie
STN EN 12385-3:2004 Oceľové laná. Bezpečnosť. Časť 3: Informácie o používaní a údržbe
STN EN 12385-4:2002 Oceľové laná. Bezpečnosť. Časť 4: Viacpramenné laná na všeobecné zdvíhanie
STN EN 12385-5:2002 Oceľové laná. Bezpečnosť. Časť 5: Viacpramenné laná pre výťahy
STN EN 12385-6:2002 Oceľové laná. Bezpečnosť. Časť 6: Viacpramenné laná pre banské šachty
STN EN 12385-7:2002 Oceľové laná. Bezpečnosť. Časť 7: Uzavreté vinuté laná pre banské šachty
STN EN 12385-8:2002 Oceľové laná. Bezpečnosť. Časť 8: Vinuté ťažné a nosno-ťažné laná pre zariadenia lanových dráh určených na prepravu osôb
STN EN 12385-9:2002 Oceľové laná. Bezpečnosť. Časť 9: Uzavreté vinuté nosné laná pre zariadenia lanových dráh určených na prepravu osôb
STN EN 12385-10:2003 Oceľové laná. Bezpečnosť. Časť 10: Špirálové laná na všeobecné konštrukčné používanieZakonČenie oceĽovÝch lÁn

STN EN 13411-1:2002 Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 1: Očnice závesov oceľových lán
STN EN 13411-2:2001 Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 2: Zapletanie ôk oceľových lán pre závesy
STN EN 13411-3:2004 Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 3: Zalisované objímky a zaisťovanie lana objímkou
STN EN 13411-4:2002 Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 4: Upevňovanie lana v koncovke kovom a živicou
STN EN 13411-5:2003 Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 5: Lanové svorky so svorníkom tvaru U
STN EN 13411-6:2004 Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 6: Asymetrická klinová koncovka
STN EN 13411-7:2006 Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 6: Symetrická klinová objímkaZÁVESY Z OCEĽOVÝCH LÁN


STN EN 13414-1:2003 Závesy z oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 1: Závesy na všeobecné zdvíhanie
STN EN 13414-2:2003 Závesy z oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 2: Špecifikácia informácií na používanie a údržbu poskytovaných výrobcom
STN EN 13414-3:2003 Závesy z oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 3: Lanové slučky a káblové závesy

 

ŽERIAVY A ZDVÍHACIE ZARIADENIA

STN ISO 4301-1 Žeriavy a zdvíhacie zariadenia. Klasifikácia. Časť 1: Všeobecne
STN ISO 4301-2 Zdvíhacie zariadenia. Klasifikácia. Časť 2: Mobilné žeriavy
STN ISO 4308-1 Žeriavy a zdvíhacie zariadenia. Výber oceľových lán. Časť 1: Všeobecne
STN ISO 4308-2 Žeriavy a zdvíhacie zariadenia. Voľba oceľových lán. Časť 2: Mobilné žeriavy - súčiniteľ bezpečnosti Zp
STN ISO 4309 Žeriavy. Oceľové laná. Ošetrovanie a údržba, prehliadky a vyraďovanie

 

ZDVÍHACIE A ŤAŽNÉ ZARIADENIA

STN 27 0141-1 Zdvíhacie a ťažné zariadenia s ručným pohonom. Kladkostroje, zdviháky, vrtáky. Projektovanie, konštruovanie, výroba a prevádzka. Spoločné ustanovenia
STN 27 0141-2 Zdvíhacie a ťažné zariadenia s ručným pohonom. Kladkostroje, zdviháky, vrtáky. Projektovanie, konštruovanie, výroba a prevádzka. Zvláštne ustanovenia

 

TEXTILNÉ VIACACIE PROSTRIEDKY

STN EN 1492-1 Textilné viazacie prostriedky. Bezpečnosť. Časť 1: Viazacie popruhy z chemických vláken na všeobecné použitie
STN EN 1492-2 Textilné viazacie prostriedky. Bezpečnosť. Časť 2: Navíjané slučky z chemických vláken na všeobecné použitie
STN EN 1492-4 Textilné viazacie prostriedky. Bezpečnosť. Časť 4: Zdvíhacie závesy na všeobecné používanie vyrobené z lán z prírodných a chemických vláken

 

KRÁTKOČLÁNKOVÉ REŤAZE NA ZDVÍHANIA

STN EN 818-1 Krátkočlánkové reťaze na zdvíhanie. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné podmienky preberania
STN EN 818-2 Krátkočlánkové reťaze na zdvíhanie. Bezpečnosť. Časť 2: Reťaz so strednou toleranciou na viazacie reťaze. Trieda 8
STN EN 818-3 Krátkočlánkové reťaze na zdvíhanie. Bezpečnosť. Časť 3: Reťaz so strednou toleranciou na viazacie reťaze. Trieda 4
STN EN 818-4 Krátkočlánkové reťaze na zdvíhanie. Bezpečnosť. Časť 4: Viazacie reťaze. Trieda 8
STN EN 818-5 Krátkočlánkové reťaze na zdvíhanie. Bezpečnosť. Časť 5: Viazacie reťaze. Trieda 4
STN EN 818-6 Krátkočlánkové reťaze na zdvíhanie. Bezpečnosť. Časť 6: Viazacie reťaze. Špecifikácie údajov na používanie a údržbu poskytované výrobcom
STN EN 818-7 Krátkočlánkové reťaze na zdvíhanie. Bezpečnosť. Časť 7: Kalibrovaná reťaz pre zdvíhadlá. Trieda T (typy T, DAT a DT)

 

SÚČIASTKY ZÁVESOV

STN EN 1677-1 Súčiastky závesov. Bezpečnosť. Časť 1: Kované oceľové súčiastky. Trieda 8
STN EN 1677-2 Súčiastky závesov. Bezpečnosť. Časť 2: Kované oceľové zdvíhacie háky s poistkou. Trieda 8
STN EN 1677-3 Súčiastky závesov. Bezpečnosť. Časť 3: Kované oceľové háky so samozamykaním. Trieda 8
STN EN 1677-4 Súčiastky závesov. Bezpečnosť. Časť 4: Spájacie články. Trieda 8
STN EN 1677-5 Súčiastky závesov. Bezpečnosť. Časť 5: Kované oceľové zdvíhacie háky s poistkou. Trieda 4
STN EN 1677-6 Súčiastky závesov. Bezpečnosť. Časť 6: Spájacie články. Trieda 4


KOVANÉ OCEĽOVÉ STRMENE NA VŠEOBECNÉ ZDVÍHANIE

STN EN 13889 Kované oceľové strmene na všeobecné zdvíhanie. Strmene tvaru D a oblúkové strmene. Trieda 6. Bezpečnosť


UPEVŇOVANIE NÁKLADU NA CESTNÝCH VOZIDLÁCH

STN EN 12195-1 Upevňovanie nákladu na cestných vozidlách. Bezpečnosť. Časť 1: Výpočet upevňovacích síl
STN EN 12195-2 Súpravy na upevňovanie bremien na cestných vozidlách. Bezpečnosť. Časť 2: Viazacie popruhy vyrobené z chemických vlákien
STN EN 12195-3 Súpravy na upevňovanie bremena na cestných vozidlách. Bezpečnosť. Časť 3: Viazacie reťaze
STN EN 12195-4 Súpravy na upevňovanie bremien na cestných vozidlách. Bezpečnosť. Časť 4: Oceľové viazacie lanáZDVÍHACIE ZARIADENIA

STN 27 0150 Zdvíhacie zariadenia. Textilné viazacie laná
STN 27 1820 Zdvíhacie zariadenia. Kladky a bubny pre oceľové laná

 

TEXTILNÉ LANÁ

STN 80 8590 Textilné laná. Zapletanie textilných lán


OCEĽOVÉ LANÁ PRE VÝŤAHY

STN ISO 4344 Oceľové laná pre výťahy. Minimálne požiadavkyOCEĽOVÉ VIAZACIE LANÁ

STN ISO 8792 Oceľové viazacie laná. Bezpečnostné kritériá a postup kontroly pri používaní