ŠPECIÁLNE OceĽovÉ lanÁ

ocelove lana

Špeciálne oceľové laná

Tak ako vo všetkých technologických oblastiach, aj v oblasti výroby oceľových lán ide pokrok míľovými krokmi dopredu. Oproti minulosti sa zdokonalili výrobné postupy i samotné konštrukčné riešenia oceľových lán. Zlepšenia, na ktoré sa postupne prichádzalo počas desaťročí ich užívania, sú dnes prenesené do skutočnosti a vy máte možnosť už dnes použiť na vaše aplikácie skutočne špeciálne oceľové laná, ktorých užívanie bude v najbližších rokoch bežnou praxou takmer vo všetkých oblastiach.

Špeciálnosť týchto oceľových lán spočíva v súhre viacerých faktorov:

Viacpramenné konštrukcie

  1. Oceľové laná sú takmer výlučne osem a viac-pramenné. To znamená, že tlak, ktorým lano tlačí na kladku, bubon, resp. samé na seba, keď je navinuté na bubon vo viacerých vrstvách, je rozložený na viacej bodov a teda pôsobí na lano oveľa menej deštruktívne.

 

tlak na kladky

 
Tvárnené pramene

  1. Pramene lana sa počas výrobného procesu valcovaním plasticky tvarujú. Styčná plocha medzi jednotlivými drôtmi v tvárnenom prameni je preto väčšia, v dôsledku čoho je opäť znížený tlak, ktorý pri práci jednotlivé drôty na seba vyvíjajú.

Tvarovaním prameňov sa pramene stláčajú a zvyšuje sa kovový prierez lana. Laicky povedané – v lane je viac ocele... napr. meter lana 8x26 WS, d 20 mm bez tvárnených prameňov váži 1,741 kg, s tvárnenými prameňmi už 1,834 kg, resp. pri ešte väčšej miere tvárnenia až 1,998 kg. Minimálnu pevnosť pri tomto priemere to zvyšuje z 330,10 kN (33,60 t) – verostar 8 na 356,20 kN (36,32 t) – veropro 8, resp. až na 400,30 kN (40,82 t) – veropower 8 - pri pevnosti drôtov 1 960 N/mm2. Pre porovnanie – najviac podobná štandardná konštukcia – 8x25 F má minimálnu pevnosť 279,10 kN (28,46 t).

tlak na droty

  1. Osem a viac-pramenná konštrukcia lana v spojení s tvárnenými prameňmi má oveľa lepší vplyv aj na opotrebenie samotných kladiek.

 

Poplastovaná duša

  1. Oceľová duša lana je zaliata v extrémne odolnom plaste. Plast má v lane viac úloh:

- oddeľuje od seba jednotlivé pramene, takže neprichádza k ich vzájomnému dotyku a treniu/odieraniu,
- výrazne znižuje napätie v lane, absorbuje chvenie a uchováva celkovú konštrukciu lana stabilnú,
- lano je pri výrobe namazané a plast vytláčaniu maziva zabraňuje. Lano teda zostáva vo svojom vnútri dokonale mazané,
- zabraňuje vnikaniu nečistôt a vlhkosti do vnútra lana.

poplastovana dusa


Životnosť

Všetky tieto vylepšenia posúvajú hranicu životnosti špeciálneho lana ďaleko za hranicu, ktorú dosahuje štandardné oceľové lano. Podľa výsledkov laboratórnych testov je to cca 3-násobná životnosť, prax však ukazuje iné čísla. U našich zákazníkov sme sa stretli s prípadmi, kedy „špeciál“ vydrží 4, 5, 6, 7-krát dlhšie v porovnaní so štandardným lanom. Na vyžiadanie vám radi poskytneme konkrétne referencie.

Náklady

Keď porovnáte na jednej strane celkové náklady na niekoľkonásobnú výmenu štandardného oceľového lana, teda samotnú cenu lana, cenu výmeny lana plus zoberiete do úvahy čas a produkciu, ktoré strácate jeho výmenou a na druhej strane jednorazovú výmenu špeciálneho oceľového lana, prídete na jasný výsledok...

Možnosti použitia

V skratke - špeciálne oceľové laná môžete použiť všade tam, kde momentálne používate štandardné laná.
Jediná nevhodná aplikácia, s ktorou sme sa doteraz stretli, je tá, kde je potrebné zapliesť z oceľového lana lano nekonečné (napr. lanovky).


 

WDI