TextilnÉ zdvÍhacie pÁsy, resp. nekoneČnÉ kruhovÉ sluČky

Vyhotovenie zdvíhacieho prostriedku
- nekonečná kruhová slučka
- plochý nekonečný pás
- pás s textilnými okami
- pás s kovovými okami
Obrázky – odkazy do konkrétnych produktov

Požadovanú minimálnu nosnosť
Pásy a kruhové slučky môžete používať rozličnými spôsobmi a pri rozličných spôsoboch manipulácie s bremenom majú rôzne nosnosti... pozrite si:
tabuľku nosností nekonečných kruhových slučiek (odkaz)
tabuľku nosností pásov s okami (odkaz)
Vyberte si teda nosnosť, ktorú potrebujete a zapíšte si, ktorému výrobku zodpovedá.

Požadovanú užitočnú dĺžku L
Ak napíšete dĺžku napríklad 3 000 mm, rozumieme tým tieto dĺžky:

obrázky

Ochrany pásov a slučiek
Je niekoľko spôsobov, ako chrániť pásy a slučky pre zodratím/prerezaním. Ak máte záujem o ochrany pásov, tak koľko kusov na páse, v akých dĺžkach a ak je to pre kruhovú slučku, tak či má byť navlečená na jednom prameni (treba zadať do výroby) alebo na dvoch prameňoch.
- obrázky