Sprievodca

pomoc koleso

Na tejto stránke sa nachádzajú texty, ktoré vás majú informovať, ako správne objednávať manipulačné prostriedky, resp. ktoré vás o nich informujú všeobecne...

zadanie objednÁvky

Všetci dobre vieme, že keď niečo hovoríme, niekedy sa stane, že nás náš poslucháč zle počuje alebo nepochopí... všetci sme to už zažili. Pri telefonickom zadávaní objednávky môže prísť ľahko k nedorozumeniu, ktoré nás všetkých bude
mrzieť... Vy nedostanete to, čo ste skutočne chceli a budete musieť opäť čakať, my
budeme mať viacnáklady na odstránenie vzniknutej situácie. Najspoľahlivejší a najefektívnejší spôsob zadania objednávky
je e-mail.
mail

 

ne