detail

permanentny magnet maxx

permanentny magnet maxx

permanentny magnet maxx

 

BremenovÝ magnet - GP 250

Prvý magnet svojho druhu v súlade s normou UNI EN
13155. Je určený pre manipuláciu s oceľovými plechmi
s hrúbkou od 3 mm. Umožňuje jednoduché zdvíhanie
a manipuláciu so zväzkami vo zvislej alebo vodorovnej
polohe magnetu. Plechy a dosky je možné otáčať o 90°.
Vysoký bezpečnostný koefi cient 1:4 (testovaná nosnosť
až 4 násobná)!

KONŠTRUKCIA:

• Unikátna konfi gurácia pólov znižuje odlupovanie tenkých plechov
• Aretácia vo vertikálnej polohe
• Bezpečnostná poistka vypínacej páky

Podrobná technická špecifikácia pdf
Bremenový magnet GP_250.pdf


  

 

 

potrebujete radu