detail

permanentny magnet maxx

permanentny magnet maxx

permanentny magnet maxx

permanentny magnet maxx

ManipulaČnÉ rameno - NEO HV

KONŠTRUKCIA:

• Manipulačné rameno je možné vybaviť bremenovými
magnetmi NEOLIFT a NEO HOT
• Magnet je nastaviteľný tak, aby vyhovoval
širokému spektru priemerov a šírok
• Magnet je vybavený manipulačným ramenom
pre otáčanie obrobkov o 90°.

Podrobná technická špecifikácia pdf
Manipulačné rameno NEOHV.pdf


  

 

 

potrebujete radu