detail

permanentny magnet

 

 

BremenovÝ Magnet - NEO LIFT

KONŠTRUKCIA:

• Dvojitý magnetický obvod s neodymovými magnetmi
• Pre plochý i kruhový profi l materiálu
• Jednoduchá aktivácia magnetu
• Bezpečnostný koefi cient nosnosti 3:1 - odtrhová skúška nosnosti vykonávaná so vzduchovou medzerou
• Vysoká odolnosť pri prevádzke v náročnejších podmienkach
• Použitie magnetu je schválené pre teploty do 80 °C.

Podrobná technická špecifikácia pdf
Bremenový magnet NEOLIFT.pdf


  

 

 

potrebujete radu