detail

Textilne pasy s okami

 

 

C-háky

Štandardné C-háky sú určené predovšetkým na manipuláciu so zvitkami drôtov, papierov, drôtov s dutinou vo vodorovnej polohe. C-háky môže byť navrhnuté aj na prepravu iných typov bremien s dutinou.

Dĺžka úložnej časti je volená podľa šírky bremena. Je možné prepravovať aj viac kusov zvitkov zároveň.

c_hak01 c_hak02 c_hak03 c_hak04

c_hak05 c_hak06 c_hak07 c_hak15

c_hak10 c_hak11 c_hak12 c_hak13

c_hak14 c_hak10 c_hak09


Špeciálne možnosti prevedenia C-hákov:

- C-hák s elektromotoricky poháňanou točňou - umožňuje kontrolované otáčanie bremena
- C-hák s hremeňovým závesom - možnosť posúvania oka závesu do polohy ťažiska bremena
- Viacnásobný C-hák - pre manipuláciu s viacero radami zvitkov
- C-hák pre nasadzovanie zvitko drôtov na odvíjací třň
- C-hák pre otáčanie zvitkov plechov z vodorovnej do zvislej polohy
- C-hák s reťazovým závesom
- C-hák s reťazovým závesom a prítlačným stolom
- C-hák pre výkladku kontajnerov

Štandardné prevedenia C-hákov:

- Štandardné prevedenie s pevným ťažiskom
- Štandardné prevedenie s výkyvným závesom

 

potrebujete radu