O nás

O nás

METAS

tradícia od roku 1990...

METAS je špecialista na návrh, výrobu, dodávky a servis zdvíhacích prostriedkov a zdvíhacích zariadení. Tento sektor tvorí jej základ a je v ňom leadrom na trhu.

revíziách zdvíhacích zariadení a ich evidencii zavádza nové technológie a svojich zákazníkov aj v tejto oblasti privádza do nového, digitálneho veku.

Vysoká profesionalita a motivovanosť jej pracovníkov umožnili rozšíriť technologické zameranie spoločnosti o magnetické upínače, flexibilné bezpečnostné zábrany, istiace systémy proti pádu z výšky a vážiace a meracie zariadenia.

Schopnosť zvládnuť aj náročné projekty potvrdzuje METAS neustále a svojim partnerom ich odovzdáva v komplexnom servisnom balíku a po všetkých stránkach na tradične vysokej úrovni.

Marek Košťál
Generálny riaditeľ
konateľ
Andrea Košťálová
Finančný riaditeľ
konateľ
Peter Harnúšek
Prevádzkový riaditeľ
Peter Horváth
Obchodný riaditeľ
Ing. Romana Bučková
Technická podpora pre USS
Bc. Marek Záškvara
Produktový špecialista - bezpečnostné zábrany
Martin Biščo
Produktový špecialista
Tatiana Kostolníková
Produktový špecialista
Mário Patay
Produktový špecialista
Andrej Bartek
Produktový špecialista
Michal Hrašna
Revízie zdvíhacích zariadení
Miroslava Huttová
Administratívny pracovník, fakturant

Naše štatistiky za rok 2018

0
Počet
zamestnancov
0
Tržby
0
Počet vyrobených reťazových závesov
0
Počet vyrobených lanových závesov
0
Počet predaných metrov oceľového lana
0
Počet revízií zdvíhacích zariadení

Certifikáty

Systém manažérstva kvality
Oprávnenie na výrobu
Oprávnenie na odborné prehliadky a odborné skúšky
Certifikát Skúšanie magnetickou
Osvedčenie Bezpečnostný
Certifikát Periodické kontroly osobných ochranných
Osvedčenie Periodické
Certifikát Autorizovaný servis YALE

Kontakt

METAS s.r.o
Šoltésova 17
920 01  Hlohovec
Slovenská republika

Tel/fax: 00421 33 73 420 30
E-mail: metas@metas.sk

IČO: 36 234 451
DIČ: 2020 173 012
IČ DPH: SK2020173012

Zobraziť kontakty