Referencie

Referencie

25 t kliešte na zvitky a otočný stôl

Návrh, dodávka a uvedenie do prevádzky 25 t klieští na zvitky plechov a otočného stola

Kontakt

METAS s.r.o
Šoltésova 17
920 01  Hlohovec
Slovenská republika

Tel/fax: 00421 33 73 420 30
E-mail: metas@metas.sk

IČO: 36 234 451
DIČ: 2020 173 012
IČ DPH: SK2020173012

Zobraziť kontakty